Acasă


centru neuro vedere generala 1

Asociația de Binefacere PRO VITAM înfiițata in anul 2003, având ca scop 

furnizarea de asistență comunitară specializată, realizarea unei 

infrastructuri de servicii sociale pentru categoriile de persoane aflate în 

situație de risc/excluziune socială, precum si conectarea educației la 

cerințele pieței muncii și este furnizor de formare profesională pentru 

adulți, furnizor de servicii sociale și furnizor de servicii medicale.