Acces egal pe piața muncii

Obiectivul general al proiectului îl consitituie intensificarea masurilor de dezvoltare personală în scopul facilizării accesului la ocupare şi evitării excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, creşterea nivelului de calificare şi a gradului de ocupare în rândul acestora, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zona vizată, in scopul evitarii excluziunii sociale. Proiectul se adresează grupurilor marginalizate care nu sunt incluse în politicile principale şi care au nevoie de o atenţie deosebită într-un mod particular.