Achiziții

ANUNT DE ATRIBUIRE 

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

 Acces egal pe piata muncii” – POS DRU/165/6.2/S/143143,

Anunta atribuirea contractului de „Servicii audit financiar”.

 1. Obiectul achizitiei: achizitie servicii de audit finanaciar

COD CPV: 79212100-4 servicii de de auditare financiara

 1. Procedura aplicata: achizitie directa
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
 3. Nr de oferte primite: 1
 4. Ofertant castigator: SC P&R Audit Consulting SRL
 5. Valoarea contractului: 23400 lei
 6. Data incheierii contractului: 27.06.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE 

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

 Acces egal pe piata muncii” – POS DRU/165/6.2/S/143143,

Anunta atribuirea contractului de „Servicii expertiza contabila”.

 1. Obiectul achizitiei: achizitie servicii de audit finanaciar

COD CPV: 79211000-6 servicii de expertiza contabila

 1. Procedura aplicata: achizitie directa
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
 3. Nr de oferte primite: 1
 4. Ofertant castigator: Meresz Valentina Expert Contabil
 5. Valoarea contractului: 21600 lei
 6. Data incheierii contractului: 27.06.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE 

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

 Acces egal pe piata muncii” – POS DRU/165/6.2/S/143143,

Anunta atribuirea contractului de furnizare mobilier.

 1. Obiectul achizitiei: mobilier de birou

COD CPV: 39130000-2

 1. Procedura aplicata: achizitie directa
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
 3. Nr de oferte primite: 1
 4. Ofertant castigator: SC Santal Com SRL
 5. Valoarea contractului inclusiv TVA: 35935,20 lei
 6. Data incheierii contractului: 14.07.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE 

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

 Acces egal pe piata muncii” – POS DRU/165/6.2/S/143143,

Anunta atribuirea contractului de servicii – publicitate

 1. Obiectul achizitiei: materiale publicitare si publicitate media

COD CPV: 22462000-6, 79341000-6

 1. Procedura aplicata: achizitie directa
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
 3. Nr de oferte primite: 1
 4. Ofertant castigator: SC Banat Media SRL
 5. Valoarea contractului inclusiv TVA: 30000,00 lei
 6. Data incheierii contractului: 11.07.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE 

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

 Acces egal pe piata muncii” – POS DRU/165/6.2/S/143143,

Anunta atribuirea contractului de furnizare IT

 1. Obiectul achizitiei: echipamente IT

COD CPV: 30213100-6, 30232100-5, 48620000-0, 48300000-1

 1. Procedura aplicata: achizitie directa
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
 3. Nr de oferte primite: 1
 4. Ofertant castigator: SC Activision SRL
 5. Valoarea contractului inclusiv TVA: 67780 lei
 6. Data incheierii contractului: 30.09.2014

  

ANUNT DE ATRIBUIRE 

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

 Acces egal pe piata muncii” – POS DRU/165/6.2/S/143143,

Anunta atribuirea contractului de furnizare consumabile pentru cursuri de instruire

 1. Obiectul achizitiei: consumabile pentru cursuri de instruire
 2. Procedura aplicata: achizitie directa
 3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
 4. Nr de oferte primite: 1
 5. Ofertant castigator: SC Belu Events&Services SRL
 6. Valoarea contractului inclusiv TVA: 32000 lei
 7. Data incheierii contractului: 07.01.2015