Comunicate

COMUNICAT DE PRESĂ

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI 

„ACCES EGAL PE PIAŢA MUNCII”

 ID 143143

 Asociaţia de Binefacere Pro Vitam organizează luni, 30 iunie 2014, ora 11.30, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin (etaj 1), conferinţa de lansare a proiectului „Acces egal pe piaţa muncii”ID 143143, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Partenerul Asociaţiei de Binefacere Pro Vitam în implementarea proiectului este Patronatul Român Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului îl consitituie intensificarea masurilor de dezvoltare personală în scopul facilizării accesului la ocupare şi evitării excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, creşterea nivelului de calificare şi a gradului de ocupare în rândul acestora, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zona vizată, in scopul evitarii excluziunii sociale. Proiectul se adresează grupurilor marginalizate care nu sunt incluse în politicile principale şi care au nevoie de o atenţie deosebită într-un mod particular.

 Valoarea total eligibliă a proiectului este de: 3.745.776, 60 lei, iar durata de implementare este de 18 luni.

 Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la dl. Lucian LOTOROŞANU, manager proiect, telefon 0730032627 sau e-mail: lotorosanu_lucian@yahoo.com

 Cu stimă,

 Preşedinte Marinela ROTARIU

                                                                                  Reșița 26 Iunie 2014

INVITAŢIE

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI

 „ACCES EGAL PE PIAŢA MUNCII”

 ID 143143

 

Asociaţia de Binefacere Pro Vitam, are deosebita plăcere de a vă invita luni, 30 iunie 2014, ora 11.30, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ (etaj 1), la Conferinţa de Lansare a proiectului „Acces egal pe piaţa muncii”ID 143143, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Partenerul Asociaţiei de Binefacere Pro Vitam în implementarea proiectului este Patronatul Român Bucureşti.

 Obiectivul general al proiectului îl consitituie intensificarea masurilor de dezvoltare personală în scopul facilizării accesului la ocupare şi evitării excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, creşterea nivelului de calificare şi a gradului de ocupare în rândul acestora, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zona vizată, in scopul evitarii excluziunii sociale. Proiectul se adresează grupurilor marginalizate care nu sunt incluse în politicile principale şi care au nevoie de o atenţie deosebită într-un mod particular.

Valoarea total eligibliă a proiectului este de: 3.745.776, 60 lei, iar durata de implementare este de 18 luni.

Persoana de contact dl. Lucian LOTOROŞANU, manager proiect, telefon 0730032627 sau e-mail: lotorosanu_lucian@yahoo.com

În speranţa ca veţi accepta invitaţia noastră, vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 Cu stimă,

 Preşedinte Marinela ROTARIU

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI„ACCES EGAL PE PIAŢA MUNCII”

 ID 143143

Asociatia de Binefacere Pro Vitam, in calitate de beneficiar, anunta inceperea proiectului     „Acces egal pe piata muncii” POSDRU 165/6.2./S/143143 la data de 29.04.2014.

Proiectul este finantat prin Programul Operational pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU 2007-2013, avand o valoare totala de 3.751.696,80 lei, din care 3.670.861,07 lei  reprezinta finantare nerambursabila.

Obiectivul general al proiectului al proiectului consta in intensificarea masurilor de dezvoltare personala in scopul facilizarii accesului la ocupare si evitarii excluziunii sociale, marginalizarii si discriminarii pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile.

Grupul tinta este reprezentat de 100 de persoane de etnie roma, 100 de persoane cu dizabilitati, 100 de tineri peste 18 ani care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului, 175 de persoane care fac parte din personalul administratiei publice locale si 300 de femei din judetele Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis si din Bucuresti.

 Rezultate estimate:

  • 775 persoane vor beneficia de servicii de consiliere/orientare pentru acces pe piata muncii
  • 600 de persoane calificate/recalificate

 Proiectul se deruleaza pe o perioada de 18 luni si se implementeaza in parteneriat cu Patronatul Roman.

 Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul asociatiei si la sediul din Resita, Al. Tineretului nr 7.

Contact: Marinela ROTARIU, manager de proiect, Asociatia de Binefacere Pro Vitam Resita, Al. Tineretului nr 7, tel: 0255-226659,  mail: provitam_resita@yahoo.com

Reşiţa, 05 mai 2014