Calificarea-Temelie pentru dezvoltarea pieței muncii

Obiectivul general al proiectului îl consitituie facilitarea accesului la programele de formare continuă şi creşterea nivelului de calificare/recalificare si a competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

Proiectul vizează calificarea persoanelor angajate în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, iar cunoştiinţele şi competenţele dobândite în urma absolvirii cursurilor de calificare/recalificare propuse vor ajuta angajaţii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale domeniului economic în care işi desfăşoară activitatea, fapt ce va determina şi menţinerea acestora pe piaţa muncii.

PARTENERII PROIECTULUI