Achiziții

29.11.2014

 ANUNT

  

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM,

Beneficiar al proiectului

ID 142178 –„  Calificarea – temelie pentru dezvoltarea pietei muncii”

Doreste achizitionarea unor servicii conform specificatiilor de mai jos:

 

 1. Obiectul achizitiei: achizitie servicii de furnizare hrana cursanti
 2. COD CPV: 55520000-1 servicii de catering
 3. Procedura aplicata: achizitie directa
 4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
 5. Buget aprobat pe linia de buget: 293548,39 lei, respectiv  66.343,12 Euro
 6. Curs de schimb: 4,4247 lei, curs BNR din 28.11.2014
 7. Cerinţe pentru ofertanţi: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii, operatorul economic va prezenta un document de inregistrare prin care sa dovedeasca domeniul sau de activitate.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 9. Cerinte tehnice si de specialitatae: conform caietului de sarcini
 10. Data limita de depunere a ofertelor:09.01.2015, ora:15:00
 11. Deschiderea ofertelor: 09.01.2015, ora: 16:00

 Cei interesati pot depune ofertele sau solicita informatii suplimentare la sediul beneficiarului, aleea Tineretului, nr.7, din Resita, tel/fax.0255226659, persoana de contact: Marinela Rotariu – coordonator implementare P1.

Ofertele vor fi depuse la sediul beneficiarului in plic sigilat specificandu-se numele si codul proiectului, obiectul achizitiei, numele si adresa ofertantului si avand mentiunea: ,,A nu se deschide inainte de 09.01.2015, ora: 16:00”.

12.01.2015