Pro incluziune – Pe piața muncii

Asociația de Binefacere ProViam împreuna cu partenerii:

SC Best Impact Company SRL Reşiţa, Primăria Comunei Vermeș, Primăria Comunei Băuţar,  SC European Steps SRL Reşiţa, deruleaza proiectul Pro incluziupe – Pe piața munciipe o perioada de 12 luni incepand cu data de 15 Octombrie 2014

Obiectivul general al proiectului constă în intensificarea si diversificarea masurilor de dezvoltare a economiei sociale în scopul facilitării accesului la ocupare a persoanelor care apaţtin grupurilor vulnerabile.

Grupul ţintă este reprezentat de persoane provenind din grupuri vulnerabile din regiunile Vest şi Sud-Vest: 30 de persoane de etnie romă, 10 persoane cu dizabilităţi, 20 persoane care au părăsit timpuriu şcoala, 5 persoane care provin din familii cu mai mult de 2 copii, 5 persoane provenind din familii monoparentale, 30 persoane beneficiare de venit minim garantat, 40 asistenţi personali ai persoanei cu handicap grav şi 10 manageri ai structurilor de economie socială