Achiziții

Data: 31.10.2014

ANUNT

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM,

Beneficiar al proiectului

“ Pro – incluziune pe piata muncii” – POS DRU/168/6.1/S/145919,

doreste achizitionarea unor servicii de auditare finanaciara

     Conform specificatiilor de mai jos:

  1. Obiectul achizitiei: achizitie servicii de audit finanaciar

COD CPV: 79212100-4 servicii de de auditare financiara

  1. Procedura aplicata: achizitie directa
  2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic, prezentat in lei fara TVA
  3. Buget aprobat pe linia de buget: 28.225,81 LEI fara TVA,  echivalent 6386,36 EURO
  4. Curs de schimb: 4,4197 lei, curs BNR din 31.10.2014
  5. Cerinţe pentru ofertanţi:

Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii, operatorul economic va prezenta un document de inregistrare prin care sa dovedeasca domeniul sau de activitate. Se va prezenta o copie a carnetuli de membru CAFR vizat la zi pentru expertii propusi.

  1. Perioada de valabilitate a ofertei: 10 zile
  2. Cerinte tehnice si de specialitatae: conform caietului de sarcini
  3. Data limita de depunere a ofertelor: 05.11.2014, ora:15:00
  4. Deschiderea ofertelor: 05.11.2014, ora: 16:00

Cei interesati pot depune ofertele sau solicita informatii suplimentare la sediul beneficiarului, aleea Tineretului, nr.7, din Resita, tel/fax.0255226659, persoana de contact: Marinela Rotariu – manager de proiect

Ofertele vor fi depuse la sediul beneficiarului in plic sigilat specificandu-se numele si codul proiectului, obiectul achizitiei, numele si adresa ofertantului si avand mentiunea:

Manager de proiect

Rotariu Marinela

Data: 05.11.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE

ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

“ Pro – incluziune pe piata muncii” – POS DRU/168/6.1/S/145919,

anunta atribuirea contractului de servicii – audit financiar

 Nr oferte depuse: 1

Criteriu de atribuire: pretul cel mai mic

Valoare oferta castigatoare: 28.225,81 lei fara TVA

Contractul a fost atribuit catre SC P & R Audit Expert Consulting SRL.

MANAGER DE PROIECT

MARINELA ROTARIU

Data: 12.11.2014

ANUNT DE ATRIBUIRE

 ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM, beneficiar al proiectului

“ Pro – incluziune pe piata muncii” – POS DRU/168/6.1/S/145919,

anunta atribuirea contractului de servicii – EXPERTIZA CONTABILA

Nr oferte depuse: 1

Criteriu de atribuire: pretul cel mai mic

Valoare oferta castigatoare: 25.000,00 lei fara TVA

Contractul a fost atribuit catre Mitruş Valentina Sofica – Expert contabil.

                                                                                     MANAGER DE PROIECT

MARINELA ROTARIU