Cursuri

CURSURI PENTRU PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE 

(persoane cu dizabilitati, romi, asistenţi personali, familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, manageri ai întreprinderilor sociale, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care trăiesc din venitul minim garantat) :

 

Nivelul 1 – 2,5 luni – subventie 750 lei/curs

  • Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
  • Agent de curăţenie
  • Lucrator-instalator pentru constructii
  • Peisagist/floricultor

 

Nivelul 2 –  5 luni – subventie 1500 lei/curs

  • Asistent personal al persoanei cu handicap grav

 

Specializare – 2 luni – subventie 600 lei/curs

  • Antreprenor în economie socială