Rezultate și Indicatori

 Indicatori:

 • Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate – 7
 • Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială – 150
 • Număr de participanţi la instruire – economie socială – 84
 • Număr de participanţi FSE – femei – 90
 • Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă – 30
 • Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi – 10
 • Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile – 60
 • Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială – 7
 • Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale – 36
 • Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei – 60
 • Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială – 78

Rezultate estimate:

 • 7 structuri ale economiei sociale înfiinţate
 • 36 locuri de muncă create în cadrul structurilor economiei sociale
 • 36 persoane care aparţin grupurilor vulnerabile – angajate
 • 150 persoane vor beneficia de servicii de consiliere/orientare – economie socială
 • 84 persoane calificate/recalificate– economie socială.