Resita

Policlinica Pro Vitam

Înfiinţat în anul 2012, cu specific de recuperare-reabilitare-reintegrare socială prin terapii ocupaţionale şi terapii de recuperare, acordă servicii integrate de recuperare/reabilitare atît la nivel județean cît și la nivel regional, capacitate 100 persoane pe lună, media lunară 80-85 beneficiari. Centrul a acordat servicii unui număr de 253 beneficiari. În prezent centrul îşi desfăşoară activitatea în baza contractului încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin pentru componenta medicală şi a contribuţiilor proprii.

 

Centrul de Recuperare Neuromotorie Pro Vitam

„Centrul de Recuperare Neuromotorie Pro Vitam”, situat în Reşiţa, str. Lupacului nr.2, unitate sanitară cu paturi cu structura aprobată de către Ministerul Sănătăţii prin adresele nr. XI/A/12598/EN/3463/31.03.2008, respectiv nr. XI/A/18173,62163/RL/3286/05.12.2011, asigură asistenţă medicală de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu afecţiuni neuropsihomotorii şi locomotorii: sechele AVC, neuropatii, boli neurologice congenitale, boli autoimune, statusuri posttraumatice, afecţiuni articulare şi musculo-scheletale. Scopul general al recuperării este acela de a ajuta pacientul să-şi recâştige forma fizică avută anterior bolii, să prevină decondiţionarea fizică şi mai ales să prevină agravarea afecţiunii.

Centrul de Recuperare Neuromotorie Pro Vitam asigură recuperare unui număr de 950-1000 de pacienţi pe an,  patologia neurologică fiind predominantă. În afecţiunile neurologice, importanţa recuperării este enormă atât din punctul de vedere al beneficiilor aduse direct pacienţilor, îmbunătăţirea semnificativ mai rapidă şi mai completa a funcţiilor nervoase pierdute sau afectate, cât şi din punctul de vedere adus societăţii, bolnavul putându-şi relua activităţile zilnice, autoîntreţinerea sau chiar activitatea productivă.

Protocoale terapiutice de Recuperare și Reabilitare, Medicină fizică și Balneologie

Reabilitarea neurologică este un domeniu aparte în medicina de recuperare pentru că porneşte de la premisa că afecţiunile neurologice sunt afecţiuni care dau cea mai mare invaliditate în cazul populaţiei adulte. O recuperare corectă trebuie începuta chiar din stadiul acut.

Recuperarea bolnavului neurologic reprezintă o specialitate care necesită atât aptitudini în neurologie cât şi în recuperarea medicală.

Combinarea terapiei neurologice specifice cu procedurile recuperatoriiameliorează deficitele, evita complicaţiile, grăbeşte atingerea unor parametri funcţionali perturbaţi, asigurând un anumit grad de autonomie.

Ţinând cont de numărul mare de cazuri cu afecţiuni neurologice internate în centru, în urma recompartimentării şi reorganizării în două corpuri de clădiri şi a mării capacităţii la un număr de 53 de paturi, precum şi în vederea adaptării unor programe de recuperare specifice, s-a procedat la modificarea structurii centrului după cum urmează:

– compartiment neurologie cronici, corpul C cu capacitatea de 15 paturi, repartizate în 4 saloane, respectându-se aria utilă m2/pat conform Ord. MS 914/2006, după cum urmează: 1 salon x 2 paturi = 2 paturi; 1 salon x 3 paturi = 3 paturi; 1 salon x 4 paturi = 4 paturi; 1 salon x 6 paturi = 6 paturi.

– compartiment recuperare neuro-psiho-motorie, corpul D cu o capacitate de 40 de paturi,  repartizate în 11 saloane cu 2, 3 şi 4 paturi, respectându-se aria utilă m2/pat conform Ord. MS 914/2006, după cum urmează: 1 salon x 2 paturi = 2 paturi; 2 saloane x 3 paturi = 6 paturi; 8 saloane x 4 paturi = 32 paturi.

Adresa Minsterului Sănătății

Criterii de Internare și Prioritizare

Referitor la funcţionalitatea centrului, sunt respectate toate cerinţele legislative în vigoare privind organizarea cabinetelor medicale (Ord. MS 1338/2007), asigurarea serviciilor de îngrijire, regulilor de igienă şi colectare a deşeurilor, a circuitelor specifice unităţilor spitaliceşti (Ord. MS 976/1998), precum şi normativele de personal conform Ordinului 1778/2006.

Tarifele practicate în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie le puteți găsi aici.

Legal

Legea Drepturilor Pacienților.

 

Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu

Înfiinţată în anul 2004, asigură servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane vârstnice dependente sau persoane cu dizabilităţi si a acordat servicii de îngrijire unui număr de 1.190 beneficiari.

Unitatea şi-a început activitatea în anul 2004 cu primul punct de lucru în Reşiţa cu un număr de 15 angajaţi care au acordat servicii de îngrijire la domiciliu unui număr de 31 de beneficiari. Cei 15 angajaţi ai asociaţiei au fost calificaţi în meseria de îngrijitor la domiciliu în cadrul primului curs derulat la nivelul judeţului de către asociaţie în parteneriat cu AJOFM Caraş-Severin, curs la care asociaţia a elaborat programa de curs şi a furnizat lectorii. Finanţarea activităţii s-a realizat prin încheierea unor contracte cu AJOFM Caraş-Severin şi Consiliul Local Reşiţa.

În anul 2007 asociaţia a deschis cel de-al doilea punct de lucru în oraşul Anina unde, cu un număr de 3 angajaţi a acordat servicii de îngrijire la domiciliu unui număr de 14 beneficiari, servicii finanţate în baza unui contract încheiat cu Consiliul Local Anina.

În anii 2007-2008 asociaţia a  implementat proiectul “Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu Pro Vitam” în cadrul programului de interes naţional “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse cu valoarea de 197.703 lei. Proiectul a avut ca scop extinderea unităţii de îngrijire la domiciliu la nivelul judeţului Caraş-Severin, prin deschiderea a 5 noi puncte de lucru în oraşele: Oraviţa, Moldova-Nouă, Bocşa, Caransebeş şi Oţelu-Roşu. În cadrul proiectului au fost calificate în meseria de îngrijitor bătrâni la domiciliu un număr de 61 persoane, din care 49 de persoane au fost angajate de  asociaţie şi au acordat servicii de îngrijire la domiciliu unui număr de 245 persoane vârstnice dependente.

În prezent asociaţia acordă servicii sociale de îngrijire la domiciliu unui număr de 40 de persoane vârstnice dependente, prin punctul de lucru Reşiţa, activitate finanţată în baza unei subvenţii acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Local Reşiţa şi servicii de îngrijire medicală la domiciliu finanţate în baza contractului încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin.